Stichting Urgente Noden Uithoorn
Telefoon: 06-21436603
E-mail: info@urgentenodenuithoorn.nl

 

 

Privacy

De gegevensbehandeling valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. SUNU heeft een privacyreglement. Er geldt een geheimhoudingsplicht. Er worden alleen gegevens aan een belanghebbende verstrekt als dat verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van bepalingen in het privacyreglement.