Stichting Urgente Noden Uithoorn
Telefoon: 06-21436603
E-mail: info@urgentenodenuithoorn.nl

 

 

Doelstelling

De Stichting Urgente Noden Uithoorn (SUNU) kan financiële hulp verlenen aan inwoners van Uithoorn en De Kwakel die, naar mening van de stichting, in urgente financiële nood verkeren en die geen beroep (meer) kunnen doen op een voorliggende voorziening zoals de wet werk en bijstand, schuldhulpverlening of andere bestaande regelingen.