Stichting Urgente Noden Uithoorn
Telefoon: 06-21436603
E-mail: info@urgentenodenuithoorn.nl

 

 

Financiering

Het werk van de SUNU wordt mogelijk gemaakt door een startkapitaal van de gemeente Uithoorn waarop kan worden ingeteerd en dat ieder jaar wordt aangevuld met bijdragen van landelijke- en lokale fondsen en bijdragen van plaatselijke kerkgenootschappen in het kader van hun armoedebeleid.

Het financieel beleid is er op gericht dat ook in de toekomst financiŽle steun kan worden gegeven, om die reden wordt het vermogen risicoloos beheerd en wordt actief ingezet op het verkrijgen van giften.

Er is gekozen voor een kosten efficiŽnte organisatie. Het bestuur bestaat uit onbezoldigd vrijwilligers, zij kunnen gemaakte onkosten declareren maar doen dat zelden. Ons 'kantoor' bestaat uit een website en eenvoudige telefoon. Door de kosten van onze organisatie zo laag mogelijk te houden, komen uw giften (vrijwel) geheel ten goede aan onze medemensen.

Donaties zijn zeer welkom op rekeningnummer NL69 RABO 0150434561 t.n.v. Stichting Urgente Noden Uithoorn.

Per 1 januari 2010 heeft de belastingdienst SUNU aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan SUNU onder het nultarief van het schenkingsrecht en successierechten. Hierdoor kunt u deze giften van de inkomsten- en vennootsschapsbelasting aftrekken.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder inschrijfnummer 34343020. Het fiscaalnummer van de stichting is 820867184.